Suomen ilmailun turvallisuuden päivitetyt suorituskykytavoitteet ja -mittarit julkaistu

17.10.2018 14.57

Tänään on julkaistu päivitetyt Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit. Julkaisu on Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liite 2. Päivitys astuu voimaan 1.1.2019. Trafilla ja ilmailun toimijoilla on loppuvuosi aikaa viedä päivitetyt tavoitteet ja mittaristo osaksi käytännön työtä turvallisuudenhallintaansa.

Päivityksen tavoitteet

Tavoitteena on, osana Suomen ilmailun turvallisuudenhallintaa, vahvistaa strategista ohjausta Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan käytäntöön viemiseksi. Päivityksellä varmistetaan, että Suomen ilmailulle on määritelty ja käytössä toimivat ja hyödylliset mittarit ja tavoitteet turvallisuustason ja suorituskyvyn seurantaan ja arviointiin sekä reagoinnin ja toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Vastuut Trafille

Suomen on määritettävä hyväksyttävä turvallisuustaso, joka ilmailussa on kansallisella tasolla saavutettava. Määrittelyssä on otettava huomioon EU-tasolla ilmailulle asetetut turvallisuustavoitteet. Hyväksyttävä turvallisuustaso määritellään tässä päivityksessä julkaistavien strategisten turvallisuustavoitteiden ja niiden seurantamittariston avulla.

Vastuut ilmailun organisaatioille

Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Organisaatioiden velvollisuus on omassa turvallisuudenhallinnassaan tunnistaa toimintaansa liittyvät uhat ja toiminnan vahvuudet sekä hallita toimintaansa liittyviä turvallisuusriskejä. Toimijan turvallisuudenhallintaan kuuluu myös oman toiminnan turvallisuustason seuranta ja mittaus. Kansallisen tason mittarit täydentävät toimijan turvallisuustason seurantaa ja ovat yhtenä linkkinä kansallisen ja toimijatason turvallisuudenhallinnan välillä.

Trafi valvoo toimijoiden turvallisuudenhallinnan suorituskykyä. Osa toimijan suorituskykyä on kansallisten suorituskykymittarien käyttö osana omaa turvallisuudenhallintaa.

Mistä löydän päivityksen ja muut Suomen ilmailun turvallisuusohjelman dokumentit?

Alla on linkit Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASPin ja sen liitteiden nettisivuille.

Lisätietoja:

Päivitykseen liittyvät kysymykset ensisijaisesti osoitteeseen SPI-kysymykset(at)trafi.fi

johtava asiantuntija Heli Koivu, p. 029 5346 200, heli.koivu(at)trafi.fi