Mia Nykopp: Hiiletön liikenne vaatii kokonaisratkaisuja

23.10.2018 16.00

Tiistaina 23. lokakuuta julkaistiin kansainvälisen energiajärjestö IEA:n maatutkintaraportti, jossa suositellaan Suomelle energiajärjestelmän ohjaamista vähähiiliseen suuntaan muun muassa kiristämällä ajoneuvojen energiatehokkuutta koskevia tavoitteita ja edistämällä liikenteen nollapäästöisyyttä.

Tilaisuuden paneelissa puhunut Trafin pääjohtaja Mia Nykopp oli samoilla linjoilla energiajärjestön kanssa. Hiilettömän liikenteen saavuttamiseksi ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja, vaan tarvitsemme ennakkoluulottomia muutoksia liikenteen kaikilla osa-alueilla.

IEA suosittaa Suomelle paikallisia ohjauskeinoja, kuten esimerkiksi ruuhkamaksujen mahdollistamista. Lisäksi järjestö ehdottaa verotuksen uudelleentarkastelua ja vaihtoehtoisten käyttövoimien asettamista etusijalle liikenteen käyttövoimana.

”IEA:n havainnot ja suositukset ovat hyvin samanlaisia kuin ne, joihin päädyimme viime kuussa julkaistussa ILMO45-väliraportissamme. Hiilidioksidipäästöttömän liikenteen saavuttamiseksi meidän on pysäytettävä henkilöautosuoritteen kasvu, kehitettävä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevaa yhteiskuntarakennetta, parannettava ajoneuvojen energiatehokkuutta ja siirryttävä uusiutuviin polttoaineisiin. Tarvitsemme myös liikenteen verotusratkaisuja, teknologian hyödyntämistä ja asenteiden muutoksia”, sanoi pääjohtaja Nykopp Suomen maatutkinnan julkaisutilaisuudessa.

IEA:n maaraportti julkistettiin 23. lokakuuta Tampereella WEC Finlandin Energiapäivässä osana Energia 2018 -tapahtumaa. Tilaisuudessa Suomen maatutkinnan suositukset esitteli IEA:n varapääjohtaja Paul Simons ja energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kommentoi suosituksia. Trafin pääjohtaja Nykopp osallistui tilaisuuden paneeliin.

IEA:n raportti perustuu monikansallisen asiantuntijaryhmän Suomen vierailuun ja suomalaisten energia-alan toimijoiden haastatteluihin marraskuussa 2017. Maatutkinnan painotus kohdistui muun muassa taakanjakosektoriin ja erityisesti liikenteen päästövähennyksiin.

Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinoministeriö 23.10.2018: IEA: Suomi näyttää miten bioenergia ja ydinvoima voivat ohjata energiamurrosta

Tallenne julkistustilaisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 9/2018:
Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen. Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportti

TrafiTalks 14.9.2018: Tulevaisuuden hiiletön liikenne vaatii oikeita tekoja

Liikennefakta, ympäristö