Säädösseuranta viikko 43

29.10.2018 9.45

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

 • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

 • -

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

 • Neuvoston päätös (EU) 2018/1603 Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta
 • Neuvoston päätös (EU) 2018/1601 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) meriympäristön suojelukomitean 73. istunnossa ja meriturvallisuuskomitean 100. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen VI liitteessä olevaan 14 sääntöön ja irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua tarkastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 säännöstöön tehtävien muutosten hyväksymiseen
 • Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välinen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskeva yhteistyösopimus
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1614 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 47 artiklassa tarkoitettuja kalustorekistereitä koskevista eritelmistä sekä komission päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta ja kumoamisesta
 • Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 139 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat henkilöautojen hyväksyntää hätäjarrutehostimien (BAS) osalta [2018/1591]
 • Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 140 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat henkilöautojen hyväksyntää elektronisten ajonvakautusjärjestelmien (ESC) osalta [2018/1592]
 • Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 141 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää rengaspaineen seurantajärjestelmien osalta [2018/1593]

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

 • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

 • -