Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet

31.10.2018 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa katsastustodistusta koskevien tarkempien määräysten muuttamisesta.

Uudella määräyksellä muutetaan 15.5.2018 annettua määräystä ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista (TRAFI/182560/03.04.03.00/2018). Määräyksen muuttaminen johtuu Euroopan komission huomautuksesta, jonka mukaan määräyksen 4 kohdan katsastustodistusta koskevat vaatimukset eivät vastaa riittävän tarkasti katsastusdirektiivin vaatimuksia. Uuden määräyksen tarkoituksena on muuttaa kyseiset vaatimukset vastaamaan katsastusdirektiivin vaatimuksia ja niiden yhdenmukaistettuja koodeja.

Määräykseen ei ole tässä vaiheessa tarkoitus tehdä muita muutoksia, jotta muutos saadaan voimaan mahdollisimman pian. Määräys on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 aikana.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 21.11.2018. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron (TRAFI/664120/03.04.03.00/2018). Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

 

Lisätietoja:
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220
tarkastaja Tatu Siivonen,tatu.siivonen(at)trafi.fi, p. 029 534 5517