Lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan versioluonnoksesta 1.7

31.10.2018 15.19

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), ANS-Finland ja Ilmavoimien esikunta ovat valmistelleet yhteistyössä ASM-toimintakäsikirjan päivitystä.

Muutokset koskevat lähinnä prosessia, jossa tilapäisiä vaara-alueita voidaan osoittaa miehittämättömälle ilmailulle ilmailulain 11 § mukaisesti myös ilmatilan hallintayksikön (AMC) itsenäisillä toimenpiteillä. Tämän lisäksi on tehty muutamia tarkennuksia teksteihin ja yhteystietoihin.

Lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan muutoksesta versioon 1.7

Trafi pyytää ASM-toimintakäsikirjan versioluonnoksesta 1.7 lausuntoa
14.11.2018 mennessä
.

Lausunto tulee toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse MS Word-muodossa osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi ja ilmatila (at) trafi.fi.

Pyydämme liittämään lausuntoonne viitetiedoksi myös Trafin asianumeron TRAFI/703713/03.04.00.01/2018.