Työkonemoottoreiden päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019

6.11.2018 10.30

Vuoden vaihteen jälkeen moottoreiden päästövaatimukset koskevat kaikkia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita.

Aiemmin lähinnä traktoreiden ja työkoneiden moottoreita koskenut lainsäädäntö laajentuu koskemaan myös lähes kaikkia tieliikenteen ulkopuolisia liikuteltavia polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, raivaus- ja moottorisahat, aggregaatit, moottorikelkat ja maastomönkijät.

Tavoitteena on vähentää työkoneiden päästöjä osana Euroopan unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Moottorin on oltava EU-tyyppihyväksytty pakokaasupäästöjen osalta ja siitä pitää löytyä tyyppihyväksyntämerkintä.

Milloin vaatimukset tulevat voimaan?

Polttomoottoreiden päästövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019, josta alkaen moottoreiden on oltava EU-tyyppihyväksyttyjä NRMM-lainsäädännön vaiheeseen V pakokaasupäästöjen osalta.

Poikkeuksen tekevät 56-130 kW moottorit (NRE-luokka), joiden osalta voimantulopäivämäärä on 1.1.2020, sekä niin sanotut siirtymävaiheen moottorit, joista alla tarkemmin.

Mitä tyyppihyväksyntävaatimuksella tarkoitetaan?

EU-tyyppihyväksyntävaatimuksella tarkoitetaan, että EU-jäsenvaltion viranomainen on varmistanut moottorityypin täyttävän sallitut päästörajat. Tyyppihyväksynnän hakeminen on moottorin valmistajan tai valmistajan edustajan vastuulla - esimerkiksi jälleenmyyjä ei voi hakea tyyppihyväksyntää.

Hyväksyntäprosessissa varmistutaan, että tyyppihyväksyntää varten testatun moottorin lisäksi myös tuotannosta tulevat moottorit täyttävät päästörajat. EU-jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa myönnetystä tyyppihyväksynnästä tyyppihyväksyntätodistuksen, joka oikeuttaa kiinnittämään tyyppihyväksyntämerkinnän moottoriin.

Mitä markkinoille saattamisella tarkoitetaan?

Markkinoille saattaminen määritellään lainsäädännössä seuraavasti:

  • ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan moottorin tai liikkuvan työkoneen asettamista ensimmäisen kerran saataville unionin markkinoilla
  • ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan moottorin tai liikkuvan työkoneen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua taikka käyttöä varten maksua vastaan tai ilmaiseksi.

Markkinoille saattamisella ei tarkoiteta myyntipäivämäärää loppukäyttäjälle. Mikäli laite on jo esimerkiksi jälleenmyyjän varastossa EU-alueella, ei laitteen varsinaisella myyntipäivämäärällä ole takarajaa. Markkinoille saattamisella ei myöskään tarkoiteta kyseisen laitemallin vaan nimenomaan laiteyksilön markkinoille saattamista.

Markkinoille saattamista koskevia tulkintoja löytyy EU:n Blue Guidesta (kohdat 2.2 ja 2.3).

Siirtymävaiheen moottorit

Siirtymävaiheen moottoreita koskevan poikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa myös varastoon valmistettujen moottoreiden markkinoille saattaminen lain voimaantulon jälkeen.

Jotta moottori luettaisiin siirtymävaiheen moottoriksi, sen pitää olla valmistunut ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää ennen tätä voimassa olleet vaatimukset, jos sellaisia on ollut. Lisäksi siirtymävaiheen moottoreissa on oltava moottorin valmistusajankohta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä moottorin valmistajan pysyvästi kiinnittämänä.

Kuva 1: Siirtymävaiheen moottoreiden markkinoille saattaminen, muut kuin 56-130 kW luokka NRE

 

Kuva 2: Siirtymävaiheen moottoreiden markkinoille saattaminen, 56-130 kW luokka NRE

 

Markkinavalvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toimii 1.1.2019 voimaan tulevan päästöasetuksen mukaisten työkonemoottorien markkinavalvontaviranomaisena.

Lainsäädäntö ja lisätiedot

(EU) 2016/1628, työkonemoottoreiden päästöasetus

Hyödyllisiä linkkejä:
Työkonevalmistajien etujärjestö CEMAn tulkintaohje
• Trafin verkkosivuilla 6/2017 julkaistu uutinen Työkonemoottoreiden lainsäädäntö uudistuu

Lisätietoa tarvittaessa:
• ylitarkastaja Henri Takkinen, puh. 029 5345 417, henri.takkinen(at)trafi.fi
• erityisasiantuntija Keijo Kuikka, puh. 029 5345 518, keijo.kuikka(at)trafi.fi
• tarkastaja Jussi Alantie, puh. 029 5346 184, jussi.alantie(at)trafi.fi
• ylitarkastaja Mika Loponen, puh. 029 5345 535, mika.loponen(at)trafi.fi