Määräyshankepäätös: Alusten polttoaineen kulutusta koskevaan tiedonkeruujärjestelmään liittyvien tietojen toimittaminen ja todentamismenettelyt

7.11.2018 15.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 7.11.2018 määräyshankepäätöksen Alusten polttoaineen kulutusta koskevaan tiedonkeruujärjestelmään liittyvien tietojen toimittaminen ja todentamismenenettelyt.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2019.

Määräyksellä on tarkoitus antaa IMO:n tiedonkeruujärjestelmän puitteissa kerättävien tietojen todentamiseen ja tähän kuuluviin menettelyihin liittyvät tarkentavat määräykset.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, p. 029 534 6440, jorma.kamarainen(at)trafi.fi
Lakimies Antti Nironen, p. 029 534 7117, antti.nironen(at)trafi.fi
Lakimies Reetta Timonen, p. 029 534 5052, reettta.timonen(at)trafi.fi