Uusi määräys: Kalustoyksikön rekisteröintiä koskevan määräyksen kumoaminen

13.11.2018 8.01

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on 12.11.2018 antanut määräyksen Kalustoyksikön rekisteröintiä koskevan määräyksen kumoaminen (TRAFI/703469/03.04.02.00/2018).

määräys
perustelumuistio

Määräys tulee voimaan 15.11.2018.

Lisätietoja:

lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)trafi.fi