Määräyshankepäätökset ultrakevytlentäjän lupakirjoista ja UL-lennonopettajan kelpuutuksista

22.11.2018 11.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on päättänyt käynnistää kaksi määräyshanketta, joissa päivitetään ultrakevytlentäjän lupakirjaa ja ultrakevytlennonopettajan kelpuutusta koskevat määräykset PEL M2-70 ja PEL M2-71.

Ultrakevytlentäjien lupakirja- ja kelpuutusmääräykset ovat edelleen kokonaan kansallisen ilmailuviranomaisen toimivallassa. Määräyksessä PEL M2-70 on tarkoitus muotoilla uudelleen viimeaikaisen kokemuksen vaatimuksia koskeva kohta 4.2, joka on koettu epäselväksi ja johon Suomen ilmailuliitto (SIL) on esittänyt korjausta. Toiseksi korjataan purjelentäjän lupakirjan haltijalta vaadittavaa lentokoulutusta koskevaa kohtaa 2.3.3, jossa voimassaolevan määräyksen sananmukaisen tulkinnan perusteella ei vaadittaisi yhtäkään yksinlentoa ennen matkalentoa yksin.

Ultrakevytlennonopettajan kelpuutusta koskevan määräyksen PEL M2-71 muutos perustuu Suomen moottorilentäjien liiton (SMLL) ehdotukseen, jonka mukaan moottorilentokoneiden lennonopettajan kelpuutuksen (FI(A)) haltija saisi tietyin edellytyksin antaa lennonopetusta myös ultrakevytlentokoneilla ilman erillistä hakemusta. Toiseksi selvennetään määräyksen kohtaa 6.1 siten, että kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi vaadittava lennonopetus tai tarkastuslento on oltava suoritettu saman ryhmän ilma-aluksella kuin se, jota varten opetusta on tarkoitus antaa. Kolmanneksi annettaisiin tarkastuslentäjille oikeus tehdä merkintä UL-lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon jatkosta lupakirjaan.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jani Kosonen, s-posti jani.kosonen(at)trafi.fi, puh. 029 5346 646
tarkastaja Jani Heiskanen, s-posti jani.heiskanen(at)trafi.fi, puh. 029 5347 163
lakimies Leila Iikkanen, s-posti leila.iikkanen(at)trafi.fi, puh. 029 5346 039