Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskeva määräys päivitetty

27.11.2018 16.00

Trafi on päivittänyt kauko-ohjattuja ilma-aluksia ja lennokkeja eli droneja koskevaa määräystä. Määräysmuutoksella on huomioitu käytännössä havaittuja kehitystarpeita sekä ennakoitu tulevan EU-asetuksen tuomia vaatimuksia ohjaamalla toimintaa asetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Määräyksen keskeisimpänä muutoksena on lentoasemien suojaetäisyyksien pienentäminen, jolla mahdollistetaan mahdollisimman joustava toimiminen myös lentoasemien läheisyydessä turvallisuutta unohtamatta. Lisäksi määräyksen poikkeusmahdollisuuksia on pyritty lisäämään, jotta toimijoiden tarpeet pystyttäisiin huomioimaan entistä paremmin.

”Tarkoituksena on ollut vähentää esimerkiksi sellaisia yhteydenottoja lennonjohtoon, joilla ei ole havaittu olevan lisäarvoa ilmailun turvallisuuden näkökulmasta, sekä pyrkiä mahdollistamaan dronejen joustava toiminta ja aktiivinen kehitys jatkossakin. Dronetoiminta on kehittynyt valtavasti viime vuosina, mikä on huomioitu määräyksessä mm. uusina lentoasemien suojaetäisyyksien määrittelyinä ja tekemällä sääntelystä entistä käyttäjäystävällisempää”, kertoo johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Tärkeänä ja turvallisuutta lisäävänä muutoksena nähdään valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen suoja-alueiden määrittely. Määräyksen perustelumuistion liitteeksi on myös lisätty ohjeistus turvallisuusarvioinnin tekemiseen. Ohje on pyritty laatimaan niin, että se palvelee mahdollisimman monia toimijoita.

Määräys tulee voimaan 7.12.2018. Samalla päivittyy myös Trafin droneinfo-sovellus, josta löytyy tiedot rajoitusalueista, lentokieltoalueista ja korkeusrajoista Suomessa.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jukka Hannola, puh. 029 534 7063, jukka.hannola (at) trafi.fi
yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, puh. 029 534 6063, paivi.metsavainio (at) trafi.fi