Autonomisesti ohjailtu alus tänään liikenteessä - merenkulun automaatiossa jälleen askel eteenpäin

3.12.2018 13.05

Konkreettiset kokeilut vievät liikenteen automaatiota eteenpäin. Merenkulun saralla tehtiin tänään merkittävä kokeilu, kun autonomisesti ohjailtu lautta-alus kulki Paraisten ja Nauvon välillä. Suomi kuuluukin merenkulun automaatiokehityksen kärkijoukkoihin.

Paraisten ja Nauvon välillä operoitiin tänään 3.12.2018 autonomisesti ohjailtua lautta-alusta. Kokeilun suorittivat Rolls-Royce ja valtio-omisteinen Suomen Lauttaliikenne -konserni Finferries.

”Trafi on seurannut hankkeen suunnittelua ja toteutusjärjestelyjä. Haluammekin mahdollistaa omalta osaltamme merenkulun autonomiakehitystä ja varmistaa, että sekä autonomiset että etäohjaillut matkaosuudet suoritetaan turvallisesti ja säädösten mukaisesti”, sanoo osastopäällikkö Juha-Matti Korsi.

Suomi edistää merenkulun autonomiakehitystä kansainvälisillä sektoreilla

Käytännön kokeilut ovat tärkeitä askelia merenkulun digitalisaation ja automaation lisäämisessä. Suomi tekee aktiivisesti työtä kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMOssa sekä EU:ssa merenkulun kansainvälisten säädösten ajanmukaistamiseksi.

”Tavoitteenamme on digitalisaation, automaation, uuden teknologian käytön edistäminen ja merenkulun turvallisuuden varmistaminen. Säädösten kehitystyössä tarvitsemme konkreettisia onnistuneita kokeiluja, joilla voimme osoittaa uusien käytäntöjen toimivuuden ja turvallisuuden”, sanoo Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa.

”Voimme olla ylpeitä siitä, että koko meriklusterimme ja viranomaiset toimivat vahvasti merenkulun uusien tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämisen puolesta. Yhdessä olemme onnistuneet nostamaan Suomen yhdeksi maailman kärkimaaksi tällä sektorilla”, painottaa Routa.

Lisätietoja:
merenkulkujohtaja Tuomas Routa, p. 029 5346 456, tuomas.routa(at)trafi.fi, Twitterissä @TuomasRouta
osastopäällikkö Juha-Matti Korsi, p. 029 5346 437, juha.korsi(at)trafi.fi, Twitterissä @JuhaKorsi