Säädösseuranta viikko 49

10.12.2018 10.29

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista (1039/2018)
  • Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti laaditun aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon ajantasaistamiseksi
  • Neuvoston päätös (EU) 2018/1926 kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyä eurooppalaista sopimusta käsittelevässä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asiantuntijaryhmässä Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta
  • Komission päätös (EU) 2018/1927 Euroopan komission kilpailun alalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietojen antamista rekisteröidyille ja tiettyjen oikeuksien rajoittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä-

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista (74/2018) (Suomen säädöskokoelman n:o 1039/2018)