Ajokorttitietojen tarkastaminen perustuu yksilöiden oikeuteen varmistaa liikenteessä olevien ajo-oikeus

9.12.2018 11.05

Trafi suhtautuu tietosuojaan ja tietoturvaan erittäin vakavasti, mikä otetaan huomioon kaikkia palveluita kehitettäessä ja ylläpidettäessä. Trafin kuljettajatiedot-palvelusta saatavat tiedot kuuluvat laissa julkiseksi määritellyiksi tiedoiksi ja niiden luovutus perustuu yksilöiden oikeuteen varmistaa liikenteessä olevien henkilöiden ajo-oikeus. Turvakiellollisten tietoja ei näytetä.

Liikennepalvelulain voimaantulo heinäkuun alussa lisäsi tietojen saatavuutta, sillä lain mukaan jokaisella on oikeus saada tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa tai muuta liikennevälinettä. Nämä tiedot ovat olleet julkisia aikaisemminkin ja niitä on voinut kysyä puhelimitse, sähköpostitse tai maksullisesti netissä. Liikennepalvelulain myötä tiedot tulivat maksutta myös nettikyselyyn, jotta kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet hakea tietoja tarvittaessa.

Trafin kuljettajatiedot-palvelusta voi hakea nimi- tai kotipaikka- tai henkilötunnushaulla henkilön ajokortti- ja ammattipätevyystiedot sekä tiedon ajo-oikeuden voimassaolosta. Ajo-oikeustietojen julkisuus ja luovuttaminen perustuvat yksilöiden oikeuteen varmistaa liikenteessä olevien henkilöiden ajo-oikeus. Ammattimaisessa liikenteessä toimivien osalta tietojen tarkistaminen on yleisesti hyvin ymmärrettävissä. Ajo-oikeuden tarkastaminen voi olla tarpeen esim. autoliikkeelle autoa koeajoon luovutettaessa sekä autovuokraamolle ajoneuvoa vuokratessa. Se myös helpottaa kuljettajan ajo-oikeuden tarkistamista muissa, esim. harrastus- tai yksityiseen toimintaan liittyvissä tilanteissa.

Palvelun antamista tiedoista ja tietojen julkisuudesta on tullut Trafille kyselyjä. Palvelussa näytetään kaikkien suomalaisen ajokortin omaavien henkilöiden julkiset tiedot. Kyse on julkisesta viranomaisrekisteristä, joten perinteiset markkinointi- tai yhteystietojen luovutuskiellot eivät estä tietojen näkymistä tässä palvelussa. Turvakiellon alaisia tietoja ei näytetä.

Trafi suhtautuu tietosuojaan ja tietoturvaan erittäin vakavasti, mikä otetaan huomioon kaikkia palveluita kehitettäessä, ja tarkistaa myös kaikki mahdolliset ongelmat. Ajo-oikeuteen liittyvät tiedot on määritelty laissa julkisiksi, minkä perustella Trafin on luovutettava tietoja.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Janne Huhtamäki, p. 029 5345 599, janne.huhtamaki (at) trafi.fi