Trafin kuljettajatiedot-palvelu väliaikaisesti pois käytöstä

9.12.2018 12.25

Trafi suhtautuu tietosuojaan ja tietoturvaan erittäin vakavasti ja käy läpi kuljettajatiedot-palvelusta tulleet palautteet. Selvitystyön ajan palvelu on poissa käytöstä. Trafin kuljettajatiedot-palvelusta saatavat tiedot kuuluvat laissa julkiseksi määritellyiksi tiedoiksi ja niiden luovutus perustuu yksilöiden oikeuteen varmistaa liikenteessä olevien henkilöiden ajo-oikeus. Turvakiellollisten tietoja ei näytetä. Tietosuoja ja tietoturva ovat lähtökohtia kaikkien palveluiden kehittämiselle ja ylläpidolle.

Liikennepalvelulain voimaantulo heinäkuun alussa lisäsi tietojen saatavuutta, sillä lain mukaan jokaisella on oikeus saada tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa tai muuta liikennevälinettä. Nämä tiedot ovat olleet julkisia aikaisemminkin ja niitä on voinut kysyä puhelimitse, sähköpostitse tai maksullisesti netissä. Liikennepalvelulain myötä tiedot tulivat maksutta myös nettikyselyyn, jotta kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet hakea tietoja tarvittaessa.

Trafin kuljettajatiedot-palvelusta voi hakea nimi- tai kotipaikka- tai henkilötunnushaulla henkilön ajokortti- ja ammattipätevyystiedot sekä tiedon ajo-oikeuden voimassaolosta. Ajo-oikeustietojen julkisuus ja luovuttaminen perustuvat yksilöiden oikeuteen varmistaa liikenteessä olevien henkilöiden ajo-oikeus. Ammattimaisessa liikenteessä toimivien osalta tietojen tarkistaminen on yleisesti hyvin ymmärrettävissä. Palvelu helpottaa kuljettajan ajo-oikeuden tarkistamista myös muissa, esim. harrastus- tai yksityiseen toimintaan liittyvissä tilanteissa.

”Palvelun antamista tiedoista ja tietojen julkisuudesta on tullut Trafille kyselyjä. Ymmärrämme huolen ja siksi käymme läpi saamamme palautteen. Palvelussa näytetään kaikkien suomalaisen ajokortin omaavien henkilöiden julkiset tiedot. Kyse on julkisesta viranomaisrekisteristä, joten perinteiset markkinointi- tai yhteystietojen luovutuskiellot eivät estä tietojen näkymistä tässä palvelussa. Turvakiellon alaisia tietoja ei näytetä”, korostaa Trafin toimialajohtaja Janne Huhtamäki.

Trafi suhtautuu tietosuojaan ja tietoturvaan erittäin vakavasti, mikä otetaan huomioon kaikkia palveluita kehitettäessä, ja tarkistaa myös kaikki mahdolliset ongelmat, kuten nyt kuljettajatietopalvelun kohdalla. Tämän aikaa palvelut ovat poissa käytöstä. Ajo-oikeuteen liittyvät tiedot on määritelty laissa julkisiksi, minkä perustella Trafin on luovutettava tietoja.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Janne Huhtamäki, p. 029 5345 599, janne.huhtamaki (at) trafi.fi