Liikennöintilupa Suomen ja Venäjän väliseen lentoliikenteeseen haettavissa

12.12.2018 15.00

Suomen ja Venäjän väliseen lentoliikenteeseen oikeuttava liikennöintilupa (Moskova) on nyt haettavissa.

Liikennöintilupahakemus on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastoon viimeistään 28.12.2018 klo 16.15.

Hakemus on laadittava Liikennöinti reitillä, johon kohdistuu käyttörajoituksia -päätöksen (Ilmailulaitos 24.6.2004) kohdan 3 mukaisesti.

Ilmoitus

Lisätietoja

johtava asiantuntija Johan Skjäl, p. 029 534 6115, johan.skjal (at) trafi.fi