Kirsi Karlamaa uuden Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajaksi

19.12.2018 14.37

Valtioneuvosto on nimittänyt DI Kirsi Karlamaan 1.1.2019 toimintansa aloittavan Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi.

Liikenne- ja viestintävirastoon yhdistyvät Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja osa Liikennevirastosta. Uusi virasto yhdistää asiantuntijoiden osaamisen ja tuo aiempaa paremman kyvyn vastata toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja nopea teknologinen kehitys vaikuttavat myös liikenteeseen ja viestintään kohdistuviin vaatimuksiin.

Kirsi Karlamaa siirtyy Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi Viestintäviraston pääjohtajan tehtävästä. Viestintävirastossa Karlamaa on työskennellyt vuodesta 2000 monipuolisesti erilaisissa johtamistehtävissä muun muassa Taajuushallinto-toimialan ja Kyberturvallisuuskeskuksen johtajana.

"Liikenne- ja viestintävirastossa huolehdimme liikenteen ja viestinnän toimivuudesta ja turvallisuudesta Suomessa. Luomme yhteistyöverkostoja ja mahdollistamme kokeiluja, joiden ansiosta syntyy liiketoimintaa sekä uusia palveluita kansalaisten ja yhteiskunnan hyväksi. Olen innoissani siitä, että saan tehdä töitä osaavan ja asiantuntevan henkilöstön kanssa", Karlamaa sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote valtioneuvoston päätöksestä.

Haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Jaana Mäkiniemi, p. 0295 390 416

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom tukee kestävää kehitystä ja vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficomissa työskentelee noin 900 henkilöä 15 paikkakunnalla. Päätoimipaikka on Helsingissä.