Kaksi erillistä ajoneuvoverolain muutosta voimaan 1.1.2019 – ajoneuvoveron kevennyksiä vähäpäästöisille ja uuden CO2-mittaustavan verotaulukot käyttöön

20.12.2018 11.00

Vuodenvaihteessa tulee voimaan auton päästöjen mukaan suunnattu ajoneuvoveron kevennys sekä uuden CO2-mittaustavan mukaiset ajoneuvoverotaulukot. Molemmat muutokset näkyvät ajoneuvoverolipuilla ensi vuoden alusta lähtien.

Uuden CO2-päästömittaustavan huomioiminen ajoneuvoverotuksessa

Vuodenvaihteen jälkeen CO2-mittaustavan muutos alkaa näkyä kaikkien niiden henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoverolipuilla, joiden päästöt on mitattu uudella, WLTP-mittaustavalla. Mittaustavan muutoksen vuoksi ajoneuvoverolakiin on lisätty näitä ajoneuvoja koskeva uusi verotaulukko 1A, jotta mittaustavan muutoksen vaikutus ajoneuvoverotukseen olisi neutraali.

Uuden verotaulukon mukaista ajoneuvoveron perusveroa sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. Koska ajoneuvoveroa kannetaan vuosi etukäteen, näkyy muutos ajoneuvoverolipuilla jo 2019 vuoden aikana.

Esimerkki: Verokautta 2.1.2019-1.1.2020 koskevalla ajoneuvoverolipulla näkyy uuteen mittaustapaan sovitetun taulukon 1A mukaista perusveroa yhdeltä päivältä. Muilta kauden veropäiviltä perusvero kannetaan alimman rekisteriin merkityn päästöarvon ja jo aiemmin voimassa olleen taulukon 1 mukaan.

CO2-päästöjen mittaustapaa muutettiin, jotta CO2-arvo kertoisi entistä totuudenmukaisemmin auton päästöistä.

Vain vanhalla mittaustavalla mitattujen autojen CO2-päästöarvot ja ajoneuvoverotus pysyvät ennallaan.

Voit tarkistaa ajoneuvosi päästöarvon ja sen mittaustavan Trafin oma asiointi -palveluissa.

Ajoneuvoveron perusveroa kevennetään 50 miljoonaa euroa

Henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennetään yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys painottuu vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.

Keskimäärin ajoneuvovero laskee noin 20 euroa vuodessa niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella.Suurin veronkevennys kohdistuu nollapäästöisille täyssähköautoille.

Esimerkki: Alennus pienenee asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 90-110 grammaa kilometriltä, se olisi 35-40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa.

Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö olisi vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin.

Alennettuja veron määriä sovelletaan 1.1.2020 ja tämän jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. Myös tämä muutos näkyy verolipuilla jo vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Heli Tanninen, p. 029 534 7212, heli.tanninen(at)trafi.fi