Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

20.12.2018 13.25

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä.

Määräys saatetaan vastaamaan kansainvälistä normistoa EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käytännössä määräykseen otetaan kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen (SopS 52/2006) C liitteen sisältämien vaarallisten aineiden kuljetusten RID-määräysten vuoden 2019 muutokset.

Lisäksi määräyksen liitteestä poistetaan kansalliset räjähdekuljetuksia koskevat kohdan 7.1.10 määräykset vanhentuneina.

Määräysluonnos
Perustelumuistioluonnos
Lausuntopyyntötaulukko

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30.6.2019.

Trafi (1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 1.2.2019 mennessä.

Lausunnon voi toimittaa Trafin/Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo(at)traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 Traficom. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/562014/03.04.02.00/2018 ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lausuntopyyntö löytyy vuodenvaihteen jälkeen Traficomin verkkosivuilta www.traficom.fi.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, p. 029 534 7106, anu.hakkinen(at)traficom.fi
lakimies Niina Kallio-Nordlund, p. 029 534 7153, niina.kallio-nordlund(at)traficom.fi