Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

20.12.2018 13.45

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä.

Määräys saatetaan vastaamaan kansainvälistä normistoa EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käytännössä määräykseen otetaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus) vuoden 2019 muutokset.

Lisäksi määräyksen A liitteen kansallista säiliöiden siirtymämääräystä 1.6.3.0 muutetaan siten, että vanhoja säiliöitä (ennen 1 päivää elokuuta 1992 käyttöön otettuja säiliöitä) koskeva käytöstä poisto 1.7.2021 mennessä, ei koske kaasusäiliöitä.

Myös määräyksen B liitteen kansalliset 9.3.8 ja 9.8.9 kohtien liukuestevaatimukset poistetaan.

Määräysluonnos
Perustelumuistioluonnos
Lausuntopyyntötaulukko

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30.6.2019.

Trafi (1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 1.2.2019 mennessä.

Lausunnon voi toimittaa Trafin/Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo(at)traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 Traficom. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/561991/03.04.03.00/2018 ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lausuntopyyntö löytyy vuodenvaihteen jälkeen Traficomin verkkosivuilta www.traficom.fi.

Lisätietoja
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, p. 029 534 7106, anu.hakkinen(at)traficom.fi
lakimies Niina Kallio-Nordlund, p. 029 534 7153, niina.kallio-nordlund(at)traficom.fi