Uusi määräys ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista

21.12.2018 8.10

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut uuden määräyksen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista (TRAFI/664120/03.04.03.00/2018). Määräyksellä kumotaan 15.5.2018 annettu samanniminen määräys (TRAFI/182560/03.04.03.00/2018).

Uudessa määräyksessä on muutettu määräyksen 4 kohdan katsastustodistusta koskevia määräyksiä siten, että ne vastaavat katsastusdirektiivin (2014/45/EU) vaatimuksia ja yhdenmukaistettuja koodeja. Lisäksi määräyksen liitteen 1 kohtaan C15.1 on tehty OBD-järjestelmän tarkastusmenetelmiä koskeva täsmennys.

Määräys tulee voimaan 31.12.2018. Katsastustodistusta koskeville uusille vaatimuksille on määrätty siirtymäaika, jonka mukaan ennen 1.4.2019 annettavaan katsastustodistukseen saa soveltaa vaihtoehtoisesti määräyksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

 

Lisätietoja:
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220
tarkastaja Tatu Siivonen,tatu.siivonen(at)trafi.fi, p. 029 534 5517