Säädösseuranta viikko 51

21.12.2018 10.54

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1971 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972 Eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu)
 • Neuvoston päätös (EU) 2018/2003 Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta
 • Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välinen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2021 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/348 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Portugalin ja Romanian esittämiin muutettuihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmiin kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella sisällytettyjen tarkistettujen tavoitteiden yhteensopivuudesta
 • Komission päätös (EU) 2018/2022 pätevien asiantuntijoiden luettelon laatimisesta Euroopan unionin rautatieviraston valituslautakuntia varten
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1973 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/44/EY tarkoitetuista sisävesiliikenteen elektronista merikarttajärjestelmää (sisävesien ECDIS-järjestelmä) koskevista teknisistä eritelmistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 909/2013 muuttamisesta
 • Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 99 – Moottoriajoneuvojen kaasupurkausvalaisinyksiköissä käytettävien kaasupurkausvalonlähteiden tyyppihyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset [2018/1997]
 • Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 128 – Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valodiodivalonlähteitä (LED) koskevat yhdenmukaiset vaatimukset [2018/1998]
 • Neuvoston päätös (EU) 2018/2027 kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ensimmäiseen painokseen ympäristönsuojelua koskevista kansainvälisistä standardeista ja suositelluista menettelytavoista – kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä (CORSIA)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1974 siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1975 asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta purjelentokoneita ja elektronisia lentolaukkuja koskevien lentotoimintavaatimusten osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976 purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2042 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1152 muuttamisesta WLTP-testivaatimusten selkeyttämiseksi ja tyyppihyväksyntätietojen seurannan järjestämiseksi
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2043 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1153 muuttamisesta WLTP-testivaatimusten selkeyttämiseksi ja tyyppihyväksyntätietojen seurannan järjestämiseksi
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2048 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 tueksi laaditusta verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevasta yhdenmukaistetusta standardista

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

 • Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet (TRAFI/664120/03.04.03.00/2018)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

 • -