Talvimerenkulun onnettomuuksissa jäiden aiheuttamat vauriot harvinaisia

21.12.2018 12.00

Talvimerenkulun turvallisuustaso on yleisesti ottaen hyvä, selviää Trafin tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin talvimerenkulun onnettomuuksia vuosina 2011-2018. Talvella yleisin onnettomuustyyppi on kauppalaivan ja jäänmurtajan lievä törmääminen avustustilanteissa, jäiden aiheuttamia vaurioita aluksille ei juuri synny.

Turvallinen liikenne 2025 -konsortiohankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa tutkittiin talvimerenkulun onnettomuuksia, joista on tehty merionnettomuusilmoitus ja jotka ovat johtuneet jäästä tai talviliikennejärjestelmästä. Tarkoituksena oli selvittää, miten talviliikenne vaikuttaa onnettomuuksien määrään ja laatuun.

Yleisin onnettomuustyyppi merenkulun talviliikenteessä on yhteentörmäys avustettavan kauppalaivan ja jäänmurtajan välillä avustustilanteessa, jossa nopeudet ovat pieniä. Nämä onnettomuudet aiheuttavat vaurioita laivoille, mutta vauriot tulevat vesilinjan yläpuolelle, joten vuotojen tai öljyonnettomuuksien riski on pienempi kuin karilleajossa, mikä on avovedessä tyypillinen onnettomuustyyppi.

”Merkityksellistä on havaita, että jään aiheuttamia vaurioita aluksille ei juuri synny. Tutkimuksen perusteella voisikin tehdä johtopäätöksen siitä, että alusten rakenteiden vahvistamiseen tarkoitetut jääluokkamääräyksen on mitoitettu oikein, sillä talvesta 2010-11 talveen 2017-18 aineistosta löytyi vain yksi jäiden aiheuttama vaurio”, toteaa erityisasiantuntija Lauri Kuuliala.

Tutkimusjaksolla talviliikenteen onnettomuusmäärät vaihtelivat satunnaisesti lukuun ottamatta poikkeuksellisen ankaraa jäätalvea 2010-2011, jolloin avustustapahtumia oli tavallista runsaammin ja onnettomuuksia sattui selvästi enemmän. Talviliikennekauden onnettomuusmäärät eivät keskimäärin ole selvästi suuremmat kuin avovesiajan onnettomuusmäärät.

”Merenkulun talviliikenteen turvallisuustaso onkin yleisesti ottaen hyvä”, summaa Kuuliala.

Talvimerenkulun onnettomuudet 2011–2018 -tutkimus on kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla. Talvi oli tutkimuksessa määritelty siksi ajaksi, kun satamiin on voimassa avustusrajoituksia, eli jäänmurtajat avustavat kauppalaivoja. Tutkimuksen on tehnyt VTT.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Lauri Kuuliala, p. 029 5347 078, lauri.kuuliala(at)trafi.fi
osastopäällikkö Juha-Matti Korsi, p. 029 5346 437, juha.korsi(at)trafi.fi, Twitterissä @JuhaKorsi