Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut kaksi uutta ilmailumääräystä

21.12.2018 15.00

Määräykset tulevat voimaan 31.12.2018.

Tullin ja poliisin lentotoiminta, metsäpalovalvonta-, sammutus- sekä etsintä- ja pelastuslennot, OPS M1-34

Määräyksellä annetaan Tullin ja poliisin lentotoimintaa, metsäpalovalvonta- ja sammutuslentoja sekä etsintä- ja pelastuslentoja koskevat kansalliset vaatimukset. Määräyksellä on päivitetty EU-asetuksen ulkopuolelle jäävän toiminnan vaatimukset niin, että ne ovat tarkoituksenmukaisia, johdonmukaisia ja oikeassa suhteessa toiminnan vaativuuteen ja siihen liittyviin riskeihin. Lähtökohtana on, että kansallisen toimivallan piirissä olevan lentotoimintaan sovelletaan lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia vastaavia vaatimuksia. Kansallisia, lentotoiminta-asetuksesta poikkeavia vaatimuksia on asetettu vain kun se on nähty tarkoituksenmukaiseksi eikä lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia olisi käytännössä mahdollista noudattaa.

Eräiden lentotoimintaa koskevien määräysten muuttamisesta annetun määräyksen kumoaminen, OPS M1-200

Määräyksellä kumotaan EU-sääntelyn syrjäyttämä määräys eräiden lentotoimintaa koskevien määräysten muuttamisesta.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio(at)trafi.fi, 029 5346 063