Lausuntopyyntö ilmailumääräyksestä OPS M1-6, Lentopaikkojen käyttäminen lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin

21.12.2018 15.00

Määräysluonnoksessa esitetään vaatimukset lentoonlähdölle ja laskeutumiselle sillan tai ilmajohdinten alitse sekä mittarilentotoiminnalle. Määräyksestä on poistettu päällekkäistä sääntelyä EU-asetusten ja kansallisten ilmailumääräysten kanssa. Lisäksi määräyksestä on poistettu selkeästi vanhentuneita kohtia. Määräystä sovellettaisiin ilma-alusten lentoonlähtöihin ja laskuihin lentopaikoilta ja/tai lentopaikoille. Määräystä ei sovelleta puolestaan miehittämättömään ilmailuun.

Lausunnon antajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota kahteen seikkaan:

a) Maahenkilön paikallaolovaatimuksen poistuminen yöllä suoritettavan VFR-lentotoiminnan osalta. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että vaatimus on edelleen tarpeellinen, pyydetään tämä perustelemaan lausunnossa. Lisäksi toivotaan näkemyksiä siitä, tulisiko vastaava vaatimus asettaa myös IFR-lentotoimintaan.

b) Mittarilentotoiminta (IFR) muulla lentopaikalla kuin lentoasemalla ja toiminnalle asetut vaatimukset. Nykyisen voimassa olevan määräyksen mukaisesti mittarilentotoiminta ei ole sallittua kuin lentoasemalle. Esitetyn määräysmuutoksen myötä mittarilentotoiminta olisi mahdollista myös muille lentopaikoille, mikäli toiminta täyttää määräyksen 3.2 kohdan mukaiset vaatimukset. Lausunnon antajilta pyydetään perusteltuja kommentteja siitä, tulisiko toiminta sallia määräysluonnoksen mukaisesti ja millaisia ehtoja kyseiselle toiminnalle tulisi olla.

Lausuntoja pyydetään 4.2.2019 mennessä.

Lausunnon voi toimittaa viraston kirjaamoon kirjaamo (at) trafi.fi ja 1.1.2019 alkaen kirjaamo (at) traficom.fi. Kirjeitse lausunnot voi toimittaa 1.1.2019 alkaen osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 Traficom. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Huomaathan, että lausuntopyyntö löytyy vuodenvaihteen jälkeen Traficomin verkkosivuilta www.traficom.fi.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio(at)trafi.fi, 029 5346 063