Vuodenvaihteen muutoksia

28.12.2018 15.25

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 1.1.2019. Tähän tiedotteeseen on koottu Traficomin toimialaan liittyviä vuodenvaihteen ajankohtaisia asioita niin liikenteen kuin viestinnän toimialaltakin.

1.1.2019 aloittava Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom tukee kestävää kehitystä ja vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.

Viraston pääjohtajana aloittaa DI Kirsi Karlamaa. Traficomissa työskentelee noin 900 henkilöä 15 paikkakunnalla. Päätoimipaikka on Helsingissä.

Lisätietoja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 1.1.2019

Traficomin maksuasetus voimaan

Traficomin maksuasetus tulee voimaan 1.1.2019. Maksuasetus koostuu kahdesta viestinnän puolen ja yhdestä liikenteen puolen asetuksesta:


Matkaketjujen puolesta-asiointi mahdolliseksi vuoden alusta

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Asiakkaiden käyttäjätilejä ylläpitävät toimijat on velvoitettu avaamaan rajapinta puolesta-asioinnin mahdollistamiseksi 1.1.2019 alkaen.

Lisätietoja: Matkaketjujen sopimuskäytännöistä on julkaistu uusi opas − puolesta-asiointi mahdolliseksi 1.1.2019


Ajoneuvoveron kevennyksiä vähäpäästöisille ja uudet CO2-päästömittaustavan verotaulukot voimaan

Vuodenvaihteessa tulee voimaan auton päästöjen mukaan suunnattu ajoneuvoveron kevennys sekä uuden CO2-mittaustavan mukaiset ajoneuvoverotaulukot. Molemmat muutokset näkyvät ajoneuvoverolipuilla ensi vuoden alusta lähtien.

Lisätietoja: Kaksi erillistä ajoneuvoverolain muutosta voimaan 1.1.2019 – ajoneuvoveron kevennyksiä vähäpäästöisille ja uuden CO2-mittaustavan verotaulukot käyttöön


Passi tai henkilökortti mukaan pankkitunnusta tai mobiilivarmennetta haettaessa

Vuoden 2019 alusta lähtien henkilöllisyys pitää osoittaa passilla tai henkilökortilla, kun ollaan hakemassa uutta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä pankista tai teleyrityksen myymälästä. Kuluttajille tarjottavia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä ovat pankkien verkkopankkitunnukset, teleyritysten mobiilivarmenteet ja henkilökortin kansalaisvarmenne.

Lisätietoja: Passi tai henkilökortti mukaan pankkitunnusta tai mobiilivarmennetta haettaessa


Liikennemerkkien ja liikenteen ohjauslaitteiden tarkemmat määrittelyt Traficomista

Liikenteen ohjauslaitteita koskeva määräyksenantovaltuutus siirtyy Traficomille 1.1.2019. Traficom antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.

Lisätietoja: tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, p. 029 5345 210, marko.sillanpaa(at)trafi.fi, Twitterissä @MarkoSillanp


Muutoksia kahteen ilmailumääräykseen

Vuoden viimeisenä päivän tulee voimaan kaksi ilmailumääräyksen muutosta. Tullin ja poliisin lentotoiminta, metsäpalovalvonta-, sammutus- sekä etsintä- ja pelastuslennoista annetaan kansalliset vaatimukset. Toinen määräysmuutos kumoaa eräitä EU-sääntelyn syrjäyttämiä lentotoimintaa koskevia määräyksiä

Lisätietoja: Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut kaksi uutta ilmailumääräystä


Uusia päästövaatimuksia voimaan

Vuodenvaihteessa tulevat voimaan myös moottorikelkkojen, traktoreiden ja moottorityökoneiden päästövaatimukset.

Lisätietoja:


Raskaiden moottorikelkkojen muutokset

Ensi vuonna nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö tulee mahdolliseksi tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. Trafin määräykset liittyen lain muutokseen tulevat voimaan samaan aikaan lain kanssa 31.12.2018.

Lisätietoja liikenne- ja viestintäministeriön tiedote: Moottorikelkkojen sääntelyä kevennetään


Liikenteen valtionavustukset siirtyvät Traficomille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa jatkossa aiemmin Liikenneviraston vastuulla olleista liikenteen valtionavustuksista. Näitä ovat muun muassa kauppa-alustuki, joukkoliikenteen ja liikkumisen ohjauksen tuet sekä lentoliikenteen palveluvelvoitteen asettaminen ja hankinta.