Uusi määräys traktorien, moottorityökoneiden, maastoajoneuvojen sekä eräiden muiden ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista

28.12.2018 14.40

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut uuden määräyksen traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen, muiden kuin autoon kytkettäväksi tarkoitettujen hinattavien laitteiden sekä eläinten vetämien ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (TRAFI/605526/03.04.03.00/2018). Määräys tulee voimaan 31.12.2018.

Määräyksellä muutetaan 20.11.2015 voimaan tullutta samannimistä määräystä (TRAFI/26407/03.04.03.00/2015). Nyt tehdyillä muutoksilla määräystä on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa kansallista ja EU-sääntelyä, minkä lisäksi joitakin ajoneuvojen vaatimuksia on hieman kevennetty. Moottorikelkkoja koskevat tekniset vaatimukset on laajennettu koskemaan myös raskaita moottorikelkkoja, joiden käyttö on mahdollista 31.12.2018 voimaan tulevien ajoneuvolain, ajokorttilain, maastoliikennelain ja tieliikennelain muutosten johdosta. Merkittävin uusi vaatimus on maastoajoneuvon äänimerkinantolaitteen sähkötoimisuusvaatimus, jolla pyritään parantamaan maastoliikenteen turvallisuutta. Äänimerkinantolaitetta koskeva uusi vaatimus tulee voimaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä 1.1.2020 ja ajoneuvojen käyttöönotossa 1.1.2021. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että ajoneuvojen valmistajilla on kohtuullinen aika sopeutua uuteen vaatimukseen.


Lisätietoja:
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220
erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, timo.karkkainen(at)trafi.fi, p. 029 534 5380