Vastuullisuus tiekuljetusalan tulevaisuuden menetystekijänä

Trafi järjesti 28.4.2015 infotilaisuuden, jossa tuotiin esille erilaisia näkökulmia tiekuljetusalan vastuullisuudesta ja Trafin kehittämästä tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallista. 

Trafi haluaa kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle. Vastuullisuusmalli on yksi osa tätä tavoitetta.

Tilaisuuden materiaalit

  1. Tervetuloa ja ohjelma
  2. Vastuullisen yritystoiminnan nykytila ja tulevaisuus
  3. Tiekuljetusalan tulevaisuus ja menestystekijät
  4. Osaava kuljetusyrittäjä varmistaa vastuullisen ammattiliikenteen
  5. Vastuullisuusmallin kehitystyö
  6. Yhteistyöllä käytäntöä palveleva toimintamalli - vastuullisuusmallin kokeilututkimukset
  7. Vastuullisuusmallin aineisto kaikkien hyödynnettävissä
  8. Kokeiluun osallistuneiden yritysten kokemus ja palaute
  9. Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen - ajatuksia ja suunnitelmia

 Kiitos kaikille osallistujille!